Лабораторія аналізу ґрунтів

Сучасний агробізнес вимагає нових рішень. Змінюються природно-кліматичні умови, стан ґрунтів, зростають витрати на агровиробництво. Ефективні аграрні технології базуються на зборі та аналізуванні великої кількості інформації:
 • агрохімічні характеристики ґрунтів,
 • динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті,
 • результатів тканинної діагностики росли,
 • результатів моніторингу якості добрив, насіння, ЗЗР тощо.
У власній лабораторії аналізу ґрунтів на Хмельниччині Епіцентр Агро пропонує виробникам агрохімічний сервіс світового рівня. Лабораторія надає послуги з дослідження ґрунтів, води, добрив, а також – якісну консультаційну підтримку сільськогосподарського виробництва іншим виробникам. Тут тестуються зразки, отримані від усіх агровиробників. Агрохімічна лабораторія спеціалізується на виконанні аналізів ґрунту, добрив та води та розробці науково-обґрунтованих систем живлення для рослин. Ця інформація має можливість виробникові мінімізувати ризики та зекономити значні матеріальні ресурси. Експерти лабораторії аналізу ґрунтів Епіцентр Агро допомагають:
 • Комплексно оцінити стан родючості та ефективність використання ґрунтів;
 • Провести агрохімічний аналіз органічних та мінеральних добрив, меліорантів;
 • Визначити дефіцит елементів живлення, розробити рекомендації щодо оптимізації системи живлення для підвищення ефективності вирощування с/г культур;
 • Провести тканинну діагностику рослин;
 • Визначити якість води для поливу на зрошенні;
 • Здійснюють агрономічний супровід – надають виробникам консультації з питань агрономії та ґрунтознавства.
Основний акцент зроблено на точність та стабільність результатів вимірювання, що досягається завдяки використанню сучасного лабораторного обладнання, якісних реактивів, досвідом спеціалістів і виконанню аналізів за визнаними міжнародними методиками. В лабораторії працюють професіонали з великим досвідом. Керівник наукового напрямку «Епіцентр Агро» Сергій Галушка.
 • 15
  показників аналізу родючості ґрунтів
 • 14
  показників хімічного аналізу добрив
 • 7
  років досвіду та роботи
Аналіз добрив
Хімічний аналіз добрив робиться, якщо треба дізнатись склад та якість добрив, правильно розрахувати норму внесення, перевірити постачальника чи розпізнати підробку. Якість добрив визначається за діючими стандартами на відповідність заявлених виробником показників. Лабораторія Епіцентр Агро проводить:
 • агрохімічний аналіз мінеральних добрив (КАС, селітри, азотних, фосфорних, калійних, рідких мікродобрив);
 • аналіз якості органічних добрив (відходи рослинництва, тваринництва);
 • хімічних меліорантів (вапно, дефекат тощо).
Аналіз ґрунту
Лабораторія Епіцентр Агро комплексно оцінює стан родючості ґрунтів за наданими зразками. Агрохімічне обстеження дозволяє встановити критичні фактори, пов’язані з характеристиками ґрунтово-кліматичних умов й особливостей полів для вирощування культур, а також – виявити перспективність використання конкретного земельного масиву в агровиробництві. Лабораторія аналізу ґрунтів визначає:
 • Кислотність (рівень рН)
 • Вміст гумусу
 • Гранулометричний склад
 • Вміст різних форм азоту (нітратна, амонійна, легкогідролізна)
 • Рухомі форми фосфору і калію
 • Наявність мікроелементів: сірка, кальцій, магній
 • Ступінь засолення
 • Ємність та склад обмінно-поглинального комплексу
В технологічному процесі все продумано до деталей. Наявність цієї інформації дозволяє оцінити потенціал продуктивності поля та запропонувати науково-обґрунтовану систему живлення для рослин.
Аналіз води
Аналіз води потрібний агровиробникам, що вирощують рослинницьку продукцію за допомогою зрошення. Агрохімічна лабораторія Епіцентр Агро пропонує повне комплексне дослідження води для визначення її якості за наступними показниками:
 • кислотність,
 • насиченість солями,
 • вміст токсичних іонів,
 • вміст елементів живлення.
Агрономічний супровід
Для досягнення найкращого результату фахівці лабораторії аналізу ґрунтів Епіцентр Агро пропонують за результатами агрохімічних аналізів агрономічний супровід агровиробникам:
 • визначення природного та ефективного потенціалу поля;
 • розробку агрохімічних карт;
 • консультації з диференційованого внесення елементів живлення;
 • надання рекомендацій з урахування оптимальних строків і способів внесення добрив.
Лабораторія аналізу ґрунтів Епіцентр Агро співпрацює з провідними науковими закладами в сфері агрономії та ґрунтознавства.